UNIVERSAL CZECH TEST - disciplíny

UNIVERSAL CZECH 2018

Pro každý rok jsou vypsané disciplíny, které se každý UNIVERSAL CZECH snaží naučit, natrénovat a splnit v daných limitech.

Vysvědčení za daný rok se vystavují v lednu roku následujícího během víkendové akce NOVOROČNÍ ZVÁŽENÍ, která se další uskuteční 19.1.2019

NOVOROČNÍ ZVÁŽENÍ 2019 je celodenní setkání celé komunity UNIVERSAL CZECH TEAM s bohatým programem a možností přespání.


UNIVERSAL CZECH TEST 2018 

Cílem je následující disciplíny natrénovat, co nejvíce se přiblížit limitům a v podobě fotek nebo videa své úspěchy ale i trénink sdílet jako motivaci ostatním a finálně ideálně s informací „UMÍM“!

Fotky a videa z tréninků a se splněním limitů sdílejte na:

Instagramu s označením #universalczech

Facebooku na stránce https://www.facebook.com/UniversalCzech/

 1. Plavání –  100m volný styl – limity M 90 sekund , Ž 150 sekund
 2. Plavání pod vodou –  M 25m , Ž 15m / start z vody s odrazem od stěny
 3. Výdrž – dřep u stěny – 180 s
 4. Výdrž  – plank – 180 s
 5. Výdrž  Gymnastický most – 60 s
 6. Muscle Up   – M 2/ Ž 1
 7. Toes To Bar  – Vznos k hrazdě / M 10/ Ž 5
 8. Shyby podhmatem –  M 10/ Ž 5
 9. Shyby nadhmatem – M 10/ Ž 5
 10. Šplh na laně – M bez přírazu / Ž s přírazem
 11. Kliky na bradlech – M 10/ Ž 5
 12. Paper Pick-UP Challenge / A4 na výšku
 13. SlackLine – 10 m
 14. Shuttle  Sprint –  M 10x20m / Ž 10x20m
 15. České kliky na čas (dlaně z podložky) – 60 vteřin – M 20 / Ž  20 (ženské)
 16. Leh-stoj – M 30x / Ž 20x do 160 vteřin
 17. Burpees Jumps Sprint – 100 metrů / start z lehu  – proběhne pokus o český rekord v této disciplíně!
 18. Švihadlo snožmo – 120 vteřin bez přerušení / 1 pokus / možnost vlastní švihadlo
 19. Chůze po rukou – min. 5 metrů
 20. Skok z místa – M 240 cm / Ž 200 cm

Máte celý rok 2018 výše uvedené disciplíny trénovat a splnit dané limity!


Jednou z výhod, kterou získáte společně s kondicí a pevným tělem je také zvýhodněná cena za účast na NOVOROČNÍM VÁŽENÍ!
Cena akce NOVOROČNÍ VÁŽENÍ pro nečleny : 2 000 Kč

NOVOROČNÍ VÁŽENÍ pro členy UNIVERSAL CZECH TEAM: 1 000 Kč + nové triko UC jako dárek

Program akce NOVOROČNÍ VÁŽENÍ 19.1.2019
 • kondiční testy a přezkoušení UNIVERSAL CZECH TEST
 • odborné a motivační přednášky  (Jan CahaJan ZdrubeckýDavid EgydyPetr VinickýJiří Kastner)
 • měření, vážení přírůstků a úbytků
 • vytvoření tréninkových plánů na další rok
 • losování zájezdu pro vítěze UNIVERSAL CZECH TRAVEL
 • předání vysvědčení a certifikátů UNIVERSAL CZECH za rok 2018
 • přivítání nových členů v týmu UNIVERSAL CZECH TEAM
 • poděkování stávajícím členům týmu UNIVERSAL CZECH TEAM
 • večerní oslavy a party

Možno zůstat s přespáním!

Platným členem se může stát každý, kdo v daném roce má zaplacené členství (1 000 Kč), v rámci kterého získává i triko týmu a řadu výhod a dárků.

Mezi radosti a možnosti komunity UNIVERSAL CZECH TEAM patří také celoroční soutěže jako je například UNIVERSAL CZECH TRAVEL!

Princip soutěže je jednoduchý! Dostaň triko UNIVERSAL CZECH na co nejvíce míst v republice nebo ve světě, sdílej co nejvíce fotek a vyhraj skvělý zájezd od partnerské cestovní kanceláře!
Registrační formulářRegistrační formulář